Auto Power-on op Giada mini-pc

In dit document staat per model beschreven hoe de auto-power on aangezet kan worden:

D67, activeer de JAHC switch, zit naast de microfoon ingang, met een paperclip omschuiven.

i57, In de bios, ga naar Chipset, AC on Powerloss op ON